Doopsgezinde kerk Bolsward Freytag orgel voorzijde

Het Freytag orgel in de Doopsgezinde kerk van Bolsward

Het orgel van de Doopsgezinde kerk van Bolsward is in 1810 gebouwd door H.D. Freytag.

Het orgel is inmiddels meerdere keren aangepast. Het orgel wordt tot op de dag vandaag nog steeds bespeeld tijdens de kerkdiensten.

Doopsgezinde kerk Bolsward Freytag orgel organistbank

Tijdlijn

Het orgel is in de loop van de tijd verschillende keren aangepast. Hieronder een chronologische tijdlijn.

1810 – H.H. Freytag bouwt het orgel

1851 – D.S. Ypma verplaatst het orgel naar de nieuw gebouwde kerk

1906 – Bakker & Timmenga voert een dispositiewijziging uit; de windlade komt een meter lager te liggen en er wordt pijpwerk verschoven.

Doopsgezinde kerk Bolsward Freytag orgel windlade

1991 – Bakker & Timmenga restaureert het orgel; het verschoven pijpwerk wordt terug geplaatst en de dispositie wordt hersteld

Dispositie

Elk orgel heeft zijn eigen karakter, zijn eigen dispositie. De grootte van het orgel, de beschikbare ruimte, de akoestiek en ook het beschikbare geld zijn factoren die de dispositie van het orgel bepalen. Het Freytag orgel van de Doopsgezinde kerk van Bolsward heeft de onderstaande dispositie.

Manuaal, C – f ”’

Prestant D16′
Prestant8′
Fluit travers D8′
Holpijp8′
Octaaf4′
Roerfluit4′
Nasat3′
Octaaf2′
Woudfluit2′
Mixtuur3 – 5 st.
Dulciaan8′
Doopsgezinde kerk Bolsward Freytag orgel

Pedaal, C – h

Aangehangen

Werktuigelijke registers

Afsluiter
Tremulant
Windloser
Stemming 1/6
a1 = 447 Hz

Bron dispositie: Organicum Frisicum Foto’s: Doopsgezinde Gemeente Bolsward