De Doopsgezinde gemeenten Bolsward en Sneek zijn actieve kerkelijke gemeenten. Sinds 2012 is er een samenwerkingsverband tussen Bolsward, Joure en Sneek. In dit verband hebben de drie gemeenten gezamenlijk een predikant en een ouderenwerker in dienst. Sinds 2020 is de Doopsgezinde gemeente Balk lid van deze samenwerking.

Doopsgezinde gemeente Bolsward

De leden en belangstellenden van de gemeente Bolsward proberen het Doopsgezinde gedachtengoed in Bolsward en omgeving in de praktijk te brengen.

Er worden regelmatig verschillende activiteiten zoals een gespreksgroep, een quiltgroep georganiseerd. Vrijwel elke donderdag is er een koffieochtend waar gemeenteleden, maar ook toevallige passanten graag aanschuiven voor een praatje. Het Moment van Stilte en Bezinning dat elke eerste donderdagochtend van de maand wordt georganiseerd wordt ook zeer gewaardeerd.

Door de centrale ligging van de Doopsgezinde kerk in het centrum van Bolsward wordt het gebouw ook regelmatig gebruikt voor concerten, exposities en lezingen. Voor vragen over de verhuur kunt contact opnemen via de mail.

Doopsgezinde gemeente Sneek

De Doopsgezinde gemeente Sneek organiseert verschillende activiteiten voor jong en oud. We zijn erg blij met de grote belangstelling voor de Westhill en Young & Dope. Deze twee activiteiten voor jeugd en jongeren worden goed bezocht.

Voor de leden en belangstellen organiseren we de gespreksgroep “Doperse Geluiden”, de Bijbel gespreksgroep en de leesclub.

Stichting DGGP

De Stichting Doopsgezinde Gemeenten Gemeenschappelijke Predikanten is in 2012 opgericht als een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bolsward, Joure en Sneek. Sinds 2020 is de Doopsgezinde gemeente Balk aangesloten.

De DGGP combineert de benodigde uren per gemeente tot een totaal. Ze treedt op als werkgever en kan de predikant en de ouderwerker dus een dienstverband bieden met een reëel aantal uren. Alle werkgeverstaken liggen bij de stichting wat fors scheelt in de werkbelasting bij de individuele gemeenten.

De leden van de DGGP komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de samenwerking.