Kerkdienst (Mienskips snein)

28 april 2024
10:00 - 11:00
Kerkdienst
Joure
Doopsgezinde gemeente Bolsward kerkraam

Een kerkdienst bestaat o.a. uit samen zingen, een aantal korte lezingen, een overdenking en als afsluiting drinken we gezamenlijk koffie.